Το Έργο

Ο όρος Intrapreunership (επιχειρηματική νοοτροπία) εισήχθηκε αρχικά απο το Steve Jobs το 1985 και απο τότε κερδίζει ολοένα και περισσότερη σημασία καθώς η επιχειρηματική νοοτροπία αποτελεί ζητούμενο σε όλους τους οργανισμούς και τις εταιρίες, με στόχο το όραμα, την αντιμετώπιση προβλημάτων και των αλλαγών για μια καλύτερη εταιρική κουλτούρα.

SEAL PROJECT

Πρόσφατα δεδομένα επιβεβαιώνουν την έλλειψη πρωτοβουλιών για την κατάρτιση και ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων των εργαζομένων που καθίσταται απαραίτητη για την ανάπτυξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Νέα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα θέλαμε πολύ να σας ακούσουμε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο