The Project

Терминът за вътрешно предприемачество е въведен за първи път от Стив Джобс през 1985 г. и оттогава непрекъснато придобива все по-голяма сила и значение, тъй като предприемаческият начин на мислене е все по-необходим както в компаниите и корпорациите, така и извън тях, за да се създаде нова визия, да се наруши начинът на правене на нещата, да се предвиди промяна и решаване на проблеми, които ще подобрят бизнес културата.

SEAL PROJECT

Основната цел на SEAL е да предостави иновативни решения на МСП и организации / обучители за ПОО за оценка и развитие на вътрешнопредприемаческите умения и нагласи на служителите.

Последни новини

Влезте в контакт

Ще се радваме да чуем от вас.

Skip to content