ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Συνεργάτες

kairos

Kairos Europe Limited

H Kairos Europe Limited ιδρύθηκε το 2011 στο Λονδίνο προωθώντας την διεθνή εκπαίδευση και κατάρτιση. Είναι αφοσιωμένη στην εφαρμογή προγραμμάτων που προωθούν τη συνεργασία και τη διαπολιτισμική ανταλλαγή μεταξύ χωρών της Ευρώπης.
Η αποστολή τους είναι να παρέχουν ποιοτικές ευκαιρίες κατάρτισης για μαθητές όλων των ηλικιών, ώστε να τους εφοδιάσουν με προσόντα και ικανότητες, αναπτύσσοντας θετικές αλλαγές και ενισχύοντας τις επαγγελματικές προοπτικές.
Συνεισφέρουν στην προώθηση και υλοποίηση διάφορων Ευρωπαϊκών και διεθνών έργων.
Ο κύριος τομέας εξειδίκευσης τους είναι:
Η κατάρτιση επαγγελματιών στην εκπαίδευση με προγράμματα μετακίνησης ΚΑ1, τα οποία επικεντρώνονται σε θέματα γλώσσας και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων και νέες διδακτικές μεθόδους.
Οργανώνουν επίσης μαθήματα εκμάθησης Αγγλικών στο Λονδίνο και έχουν πολλές συνεργασίες με αντίστοιχα σχολεία , ενώ λειτουργούν και συμβουλευτικά σε διαδικασίες χρηματοδότησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

innovation

Innovation Hive

Η Innovation Hive- Κυψέλη Καινοτομίας, είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως στόχο τη δημιουργία καινοτομιών σε πολλούς τομείς εφαρμογής με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς και ισχυρές συνεργασίες. Το όραμα του οργανισμού είναι να συνδυάσει την κοινωνία των πολιτών με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη βιομηχανία, δημιουργώντας τις κατάλληλες σχέσεις.
Η Innovation Hive λειτουργεί μέσα απο κοινωνικές και επιχειρηματικές καινοτομίες δια μέσου της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης.

square

The Square Dot team

H Square Dot Team (SDT) είναι ένας οργανισμός επιστημόνων στο Βέλγιο, αφοσιωμένος στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων μέσω συμβουλευτικής διαμόρφωσης πολιτικών, ενώ επίσης υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό οικοσύστημα επιχειρηματιών μέσω στοχευμένων δράσεων κατάρτισης και καθοδήγησης.
Η SDT εργάζεται σε Ευρωπαϊκά έργα προοθώντας την εκπαίδευση, την επαγγελματική καθοδήγηση, την προσωπική και επαγγελματική δια βίου εξέλιξη, τις υποστηρικτικές δραστηριότητες σε θέματα μετανάστευσης και ενσωμάτωσης καθώς και σε δράσεις εστιασμένες στην κλιματική αλλαγή. Πρόκειται για έναν οργανισμό ο οποίος προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρίες και άλλους οργανισμούς για την εύρεση Ευρωπαϊκών κονδυλίων και την ανάπτυξη ενός αποδοτικού τρόπου απόδοσης για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες.

Stando Ltd

Ο STANDO LTD (STANDOUTEDU) είναι ένας ερευνητικός και εκπαιδευτικός οργανισμός με έδρα την Κύπρο, με αντικείμενο την έρευνα και την καινοτομία. Πρόκειται για ένα πιστοποιημένο κέντρο κατάρτισης και εκπαίδευσης απο την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου. Η δύναμη της εταιρίας βρίσκεται στην αρτια καταρτισμένη ομάδα και στο εκτενές δίκτυο συνεργατών της ανα τον κόσμο. Οι δυναμικοί και έμπειροι ακαδημαϊκοί και ερευνητές του Οργανισμού καθώς και οι επαγγελματίες του είναι αφοσιωμένοι στην υλοποίηση μακροσκελών και απαιτητικών έργων σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς τόσο απο την Κύπρο όσο και απο το εξωτερικό. Συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση κρατικών και διακρατικών έργων, στοχεύοντας στην παροχή καινοτόμων λύσεων που επιτρέπουν την ανάπτυξη των ανθρώπων και προωθούν την κοινωνική συνοχή.

fass

Fundacja Agencji Sluzby Spolecznej

Το Foundation of Agency for Social Service (FASS) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, ενεργός σε θέματα κοινωνικής ευημερίας, βοήθειας σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες και εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα κεντρικά τους γραφεία βρίσκονται στην Βαρσοβία ενώ υπάρχουν και τρία παραρτήματα στις πόλεις Πλοκ, Τορούν και Γκντινια. Ο FASS επιδιώκει μέσα απο τις δράσεις του να παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης και καθοδήγησης. Απασχολεί σήμέρα περίπου 50 άτομα, με εξειδίκευση στις υπηρεσίες για άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα τρίτης ηλικίας και υπηρεσίες προς όφελος των παιδιών και της οικογένειας.
Τα τελευταία 10 χρόνια, έχει υλοποιήσει δράσεις ώστε να εξασφαλίσει σε όλες τις προναφερθείσες ομάδες ένα πιο αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. Την ίδια προσέγγιση ακολουθεί και για περιπτώσεις κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων με στόχο την ομαλή ενσωμάτωση τους στην κοινωνία. Αυτό είναι και το ευρύτερο εταιρικό τους κίνητρο.
Επιπλέον, ο FASS αποτελεί έναν επαγγελματικό οργανισμό εκπαίδευσης ατόμων που εργάζονται στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας, βελτιώνοντας τις ικανότητες και τις δεξιότητες τους μέσω μαθητειών και πρακτικών εργασιών.

Edu Playground

Η αποστολή του EDU PLAYGROUND, με έδρα τη Βουλγαρία, είναι η προώθηση και υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών και των ατόμων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, η ανάδειξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών και οι δημιουργία διακρατικών συνεργασιών. Οι δράσεις του οργανισμού προσανατολίζονται στην διευκόλυνση και παροχή πρόσβασης στη νεολαία για τα κοινωνικά δικαιώματα, στην καταπολέμηση των διακρίσεων, της βίας, του αποκλεισμού και της ξενοφοβίας που επηρρεάζει τους νέους ανθρώπους.
Έχεις χτίσει συνεργασίες με Δήμους, σχολεία, ΜΜΕ τόσο εντός όσο και εκτός χώρας. Επιπλέον έχουν μεγάλη εμπειρία σε θέματα ψηφιακού marketing και διαχείρισης.

synth

Synthesis Center for Research and Education Limited

Το SYNTHESIS Κέντρο Έρευνας & Έκπαίδευσης είναι ένας πρωτοπόρος οργανισμός στην Κύπρο, ο οποίος υλοποιεί προγράμματα με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο τα οποία επικεντρώνονται στην κοινωνική ενσωμάτωση (ειδικότερα στους τομείς της απασχολησιμότητας, της επιχειρηματικότητας, της ένταξης μεταναστών και της βιώσιμης ανάπτυξης.)
Πρόκειται για ένα απο τα κύρια Ινστιτούτα στη χώρα στο κομμάτι της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Στο πλαίσιο δράσης του, έχει ιδρύσει και διαχειρίζεται το HUB NICOSIA κέντρο εκπαίδευσης και κοινότητας οργανισμών με πολιτισμικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς σκοπούς, μαζί με το όραμα να γίνει ο πρώτος κόμβος και εκκολαπτήριο κοινωνικών επιχειρήσεων στη χώρα.
Το SYNTHESIS είναι ένας διαπιστευμένος οργανισμός εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων που στοχεύει στην ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης που αντιμετωπίζουν τοπικά και διεθνή, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.
Επιπλέον, προσφέρει ανάλογες υπηρεσίες κατάρτισης στον τομέα της επιχειρηματικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της διεθνούς εκπαίδευσης, συμπεριλαμβάνοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και την διαχείριση συγκρούσεων, την υπεύθυνη κατανάλωση και τις βιώσιμες πόλεις και κοινότητες.

prism

Prism - Promozione Internazionale Sicilia - Mondo

Το PRISM παρακολουθεί και προάγει την ανάπτυξη πολιτικών που προωθούνται απο τοπικά και διακρατικά σωματεία, ενεργώντας ως ένας αναγνωρισμένος φορέας απο το 2012. Συνεισφέροντας στην ενίσχυση του επαγγελματικού και επιχειρηματικού πλαισίου και σχετικών ικανοτήτων στον τομέα της εκπαιδευτικής συνεργασίας και τη διεθνοποίηση των πρακτικών.
Η Κοινωνική αυτή επιχείρηση, προάγει την υπέυθυνη και βιώσιμη δράση, την έρευνα για την επικύρωση συστημάτων κατάρτισης και δικτύωσης. Το PRISM αντιπροσωπεύει έναν κόμβο συνεργασίας και ανάπτυξης ιδεών που στοχεύει στην ανάδειξη της αξίας των κοινωνικών, πολιτισμικών και οικονομικών πόρων και κληρονομιάς

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα θέλαμε πολύ να σας ακούσουμε.