PARTNERS

Partners

kairos

Kairos Europe Limited

Kairos Europe, opgericht in 2011, is een in Londen gevestigde organisatie die internationaal onderwijs en opleiding promoot. Wij zetten ons in voor de uitvoering van programma’s ter bevordering van samenwerking en interculturele uitwisseling tussen Europese landen.
Onze missie is om leerlingen van alle leeftijden hoogwaardige trainingsmogelijkheden te bieden, hun vaardigheden en kennis verder uit te bouwen, positieve levensveranderingen te stimuleren en carrièreperspectieven te verbeteren. Wij hebben bijgedragen aan de bevordering en uitvoering van verschillende internationale projecten in het kader van vastgestelde Europese programma’s. Onze belangrijkste expertisegebieden zijn: Training voor professionals in de onderwijssector in het kader van de KA1 Staff Mobility: deze cursussen richten zich op talen, digitale klaslokalen, nieuwe onderwijsmethoden; het verwelkomen en organiseren van hoogwaardige werkervaring in Londen; Engelse cursussen, door middel van partnerschappen met tal van in het Vk gevestigde taalscholen, en consulting over financieringsprocedures voor Europese programma’s.

innovation

Innovation Hive

Innovation Hive is een particuliere non-profit organisatie gevestigd in Griekenland, gespecialiseerd op het gebied van onderzoek en innovatie. Onze acties zijn gericht op het versterken van de economische en sociale cohesie van de Europese samenlevingen, terwijl ons doel is om oplossingen te vinden voor de nieuwe innovatie-uitdagingen, groei, duurzaamheid te bereiken en de impact op de samenleving te maximaliseren. De filosofie van de organisatie om deze doelen te bereiken is gebaseerd op co-creatie methodieken en een viervoudige helix aanpak. De betrokkenheid van stakeholders uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de samenleving is gericht op het creëren van banden tussen het bedrijfsleven, de academische wereld en de maatschappelijke actoren om een combinatie van kennis, vaardigheden, tools, waarden en motivatie te ontwikkelen.
Het uiteindelijke doel is om het verschil te maken in lokale samenlevingen en om op het hoogste niveau de principes van sociale innovatieconcepten te slagen.

square

The Square Dot team

Het Square Dot Team (SDT) is een in België gevestigde deskundige organisatie die zich inzet om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken door middel van beleidsadvies op maat, terwijl het ook het EU-ecosysteem van ondernemers ondersteunt door middel van gericht mentorschap en trainingen. SDT werkt aan EU-projecten ter bevordering van onderwijs, loopbaanbegeleiding en persoonlijke en professionele groei in alle levensfasen, migratie- en integratieondersteunende activiteiten en aan projecten ter ondersteuning van klimaatverandering.
SDT in een organisatie die bedrijven en organisaties strategisch advies op maat biedt over de toegang tot EU-fondsen en een pad ontwikkelt voor high performance voor hun werknemers en leiderschapsteam.

Stando Ltd

STANDO LTD (STANDOUTEDU) is een onderzoeks- en onderwijsorganisatie gevestigd in Cyprus, gewijd aan de bevordering van onderzoek en innovatie. Tegelijkertijd zijn wij een erkend centrum voor beroepsonderwijs en -opleiding dat is geaccrediteerd door de Human Resource Development Authority van Cyprus. De kracht van onze onderneming ligt vooral in ons hooggekwalificeerde team en het uitgebreide netwerk van internationale partners. Onze dynamische en ervaren academici, onderzoekers en practitioners zetten zich in voor het uitvoeren van grootschalige medegefinancierde projecten en werken samen met organisaties uit Cyprus en over de hele wereld. We nemen actief deel aan de planning en uitvoering van nationale en internationale projecten, gericht op het bieden van innovatieve oplossingen die de ontwikkeling van mensen en de cohesie van samenlevingen vergemakkelijken.

fass

Fundacja Agencji Sluzby Spolecznej

Stichting Agentschap voor Sociale Dienst is een niet-gouvernementele organisatie, voornamelijk actief op het gebied van maatschappelijk welzijn, hulp aan gehandicapten en onderwijs aan volwassenen. Naast het hoofdkantoor in Warschau heeft de Stichting drie vestigingen, in Plock, Torun en Gdynia. FASS houdt zich voornamelijk in de sociale diensten, onderwijsdiensten en mentordiensten. Er werken gemiddeld 50 mensen. De deskundigheid heeft specifiek betrekking op sociale diensten voor ouderen, zieken en gehandicapten en ten behoeve van gezinnen en kinderen. Evenals professionele reïntegratie van mensen in een moeilijke situatie en volwasseneneducatie. FASS heeft 10 jaar lang actie ondernomen om een fatsoenlijk leven van gehandicapten en andere vaak uitgesloten leden van de samenleving te garanderen, door middel van verschillende vormen van sociale diensten. Het waarborgen van het normale functioneren van uitgesloten leden in de samenleving en hun sociale integratie in de lokale omgeving is een topprioriteit voor de Stichting. Hieraan gekoppeld is de voortdurende stimulatie van deze kansarme groepen om actief deel te nemen aan het sociale leven en de ontwikkeling van hun vaardigheden. Het tweede doel van FASS is het professioneel opleiden van mensen die werkzaam zijn in de maatschappelijke hulpverlening door het opbouwen en verbeteren van hun competenties. Zoals leerlingplaatsen en beroepspraktijken voor mantelzorgers. Kwalificerende beroepsopleidingen en werkopleidingen.

Edu Playground

De missie van EDU PLAYGROUND is het bevorderen en ondersteunen van de duurzame ontwikkeling van lokale gemeenschappen en de empowerment van individuen door middel van onderwijs en opleiding, mensenrechten, democratische waarden en internationale samenwerking. De organisatie is gericht op de toegang tot sociale rechten voor jongeren en vecht ook tegen discriminatie, geweld, vreemdelingenhaat en uitsluiting van jongeren. We werken nauw samen met gemeenten, scholen, lokale en landelijke media en met verschillende kranten en online nieuwsmedia. Daarnaast werken we ook aan verschillende marketingprojecten en hebben we ruime ervaring in de digitale wereld.

synth

Synthesis Center for Research and Education Limited

SYNTHESIS Center for Research and Education Ltd is een baanbrekende organisatie die projecten met een positieve sociale impact initieert en uitvoert, met de nadruk op sociale integratie (met name op het gebied van werkgelegenheid, ondernemerschap, integratie van migranten, duurzame ontwikkeling). SYNTHESIS is een van de toonaangevende instellingen in het land op het gebied van sociaal ondernemerschap en sociale innovatie. Het heeft de HUB NICOSIA opgericht en beheerd, een educatief centrum en een gemeenschap van organisaties met culturele, milieu- en sociale doelstellingen, met de visie om de eerste incubator van sociale ondernemingen in het land te worden.
SYNTHESIS is een geaccrediteerde onderwijsinstelling voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en richt zich op de ontwikkeling van opleidingsprogramma’s die lokale en mondiale, sociale en milieukwesties aanpakken. Bovendien biedt SYNTHESIS opleidingen aan en ontwikkelt het educatief materiaal dat relevant is voor ondernemerschap, duurzame ontwikkeling en globale educatie, met inbegrip van mensenrechten, vrede en conflictoplossing, verantwoorde productie en consumptie, en duurzame steden en gemeenschappen.

prism

Prism - Promozione Internazionale Sicilia - Mondo

PRISM is een non-profit sociale onderneming met de missie gelijke kansen te creëren voor de responsieve vooruitgang van samenlevingen, gemeenschappen en mensen. Prism treedt sinds 2012 op als een gekwalificeerde ontwikkelingsagent, met zijn operationele zetel in de stad Palermo en zijn maatschappelijke zetel in Enna, Italië.

PRISM is een centrum voor co-planning dat openstaat voor publieke en private actoren, voor het uitwerken van ontwikkelingsstrategieën en interventies op maat, gericht op het valoriseren van diversiteit en het delen van de sociale, culturele en economische hulpbronnen van lokale gemeenschappen, vanuit een internationaal perspectief.

Het PRISM-concept vindt zijn oorsprong in het hart van het Siciliaanse binnenland, op initiatief van professionals die werkzaam zijn op het gebied van interculturele samenwerking en dialoog, zowel op Europees als op internationaal niveau.

Get in Touch

We'd love to hear from you.