UITGANGEN

Uitgangen

IO1 - State of the art analyse van behoeften aan intrapreneuriale vaardigheden en verzameling van beste praktijken

Binnen IO1 zullen partners een samenvattend rapport opstellen van bestaande literatuur over de huidige behoeften aan de ontwikkeling van de intrapreneuriale vaardigheden en mindsets van werknemers, samen met een verzameling van casestudies van kmo's die reeds instrumenten en relevante methodologieën hebben toegepast.

In deze fase zal ook worden nagegaan welke indicatoren moeten worden verzameld, gemonitord en geëvalueerd om de business case/economische evaluatie te berekenen. Tegelijkertijd zullen partners samen met het literatuuronderzoek een veldonderzoek uitvoeren op basis van een gestructureerde vragenlijst gericht op het verzamelen van gegevens rechtstreeks van de primaire doelgroep van het project: KMO’s, werkgevers, werknemers en beroepsonderwijs en -opleiding trainers / organisaties. Ten slotte zullen de nationale verslagen worden opgenomen in het algemene syntheseverslag “Analysis of the State of the Art on Intrapreneurial skills and mindsets”die zal bijdragen als kader voor de ontwikkeling van het opleidingscurriculum (IO2) en van de opleiding (IO3). IO1 zal dus bestaan uit een gecombineerde evidence-based state-of-the-art analyse, waarin de basisrichtsnoeren voor het kader van het project worden gepresenteerd. Het state-of-the-art analyserapport wordt zodanig ontwikkeld om de overdraagbaarheid naar alle werkplekken en werkomgevingen te waarborgen. Het zal ook dienen als benchmarkanalyse voor Europese kmo’s, aangezien het de bevindingen van zowel een breed transnationaal deskreed onderzoek als van het veldonderzoek.

IO2 - Intrapreneurial vaardigheidstraining curriculumontwikkeling

Het opleidingscurriculum voor de ontwikkeling van intrapreneuriale vaardigheden en mindsets zal een totaal aantal relatief onafhankelijke modules omvatten, gerelateerd aan de behoeften die erkend binnen IO1-activiteiten.

Daarom moet de op basis van dit programma uitgevoerde opleiding de deelnemers de kennis, vaardigheden en competenties
hun taken als intrapreneurs uit te voeren en uit te voeren. Voor elke module worden de eenheden van leerresultaten bepaald op basis van de specifieke werktaken/processen, werkvelden en bevoegdheden, die daarvoor essentieel zijn.
Voor alle modules worden in het opleidingscurriculum de volgende elementen gedefinieerd en beschreven:
– Algemene beschrijving van de module (hoofddoelstellingen, leerinhoud, enz.);
– Leerresultaten;
– Beschrijving van de geselecteerde opleidingsinhoud en trainingsmateriaal;
– testcriteria, beoordelings- en zelfbeoordelingsinstrumenten voor pre- en posttests;
– Beschrijving van de voorgestelde onderwijs- en opleidingsmethodologieën.

IO3 - Intrapreneurship training en piloten​

Het belangrijkste doel van de training is om werknemers uit te rusten met alle benodigde vaardigheden en competenties die hen in staat stellen om de mindset van een ondernemer te integreren - of intrapreneur – in hun dagelijkse werk en activiteiten.

Het bereiken hiervan zal aanzienlijke gevolgen hebben voor zowel een persoonlijk niveau voor de werknemers, waardoor zij persoonlijke ontwikkeling en groei, alsook op het gebied van organisatorische en economische verbetering van de veerkracht, het concurrentievermogen en het innovatievermogen van het Europese MKB. Na het ontwikkelen van de bovengenoemde outputs gaan partners verder met hun pilot implementatie. Deze fase heeft betrekking op de toepassing en experimenten van de ontwikkelde opleiding in de partnerlanden.

IO4 - Ontwikkeling van SEAL e-learning platform

Om belangrijke elementen van de succesvolle uitvoering van het project te verbeteren en te verbeteren, zoals duurzaamheid, overdraagbaarheid en toegankelijkheid van de resultaten van het project, zal een interactief e-learning platform (SEAL platform) ontwikkelen, met een aantrekkelijke en creatieve lay-out die zorgt voor een gebruiksvriendelijke omgeving.

De belangrijkste doelstellingen van het SEAL-platform zijn:
– Het ontwikkelen en verspreiden van leermateriaal dat beschikbaar is voor alle bezoekers van het platform dat de training (IO3) aanvult met interactieve leerscenario’s;
– het opzetten van een algemeen erkend onlineplatform dat de ontwikkeling van de intrapreneuriale vaardigheden en mindsets van Europese werknemers ondersteunt;
– Het creëren van een internationaal en interactief online netwerk van toekomstige intrapreneurs, waardoor een gevoel van gemeenschap en connectiviteit mogelijk wordt dat hen niet alleen meer peer support geeft
maar versterkt ook hun Europese identiteit.

IO5 - Handleiding & Toolkit voor VET-trainers en beleidsmakers

De SEAL Manual & Toolkit voor beroepsonderwijs en -opleiding trainers / organisaties en beleidsmakers dient een tweeledig doel: 1) Het zal de beschikbaarheid en duurzaamheid van de resultaten van het project waarborgen 2) Het zal zorgen voor een zo hoog mogelijk niveau van overdraagbaarheid van de instrumenten, materialen en methodologieën die binnen het project zijn ontwikkeld.

Hiertoe omvat de SEAL Toolkit:
– Het opleidingscurriculum en het opleidingsmateriaal dat binnen het project is ontwikkeld;
– Instrumenten die kmo’s, opleiders in opleiding en organisaties kunnen gebruiken om cursussen en/of trainingen aan te bieden voor de ontwikkeling van de intrapreneuriale vaardigheden van de werknemers en
mentaliteiten;
– de bewijsmateriaal en gegevens die via de proefactiviteiten zijn verzameld in de vorm van een geconsolideerd verslag;
– Beleidsnota’s ter bevordering en bredere oprichting van initiatieven voor de ontwikkeling van de intrapreneuriale vaardigheden en mentaliteit van de werknemers.

Get in Touch

We'd love to hear from you.