PROJECT

Project Description

De term intrapreneurship werd voor het eerst geïntroduceerd door Steve Jobs in 1985 en wint sindsdien voortdurend aan kracht en belang, omdat de ondernemersmentaliteit steeds meer nodig is binnen bedrijven en bedrijven, zowel binnen als buiten om een nieuwe visie te creëren, manieren van doen te verstoren, te anticiperen op verandering en problemen op te lossen die de bedrijfscultuur zullen verbeteren. Intrapreneurship kan worden gedefinieerd als het proces waarmee personen met ondernemerskenmerken voor bedrijven en ondernemers werken. Intrapreneurs zijn anders dan normale medewerkers die gewoon in een rol functioneren, intrapreneurs dragen bij aan het grotere geheel en zijn zakelijk ingesteld. Intrapreneurs zijn verantwoordelijk voor het introduceren van ideeën, het inspireren van creativiteit, het leiden en motiveren van de mensen om hen heen. Ze nemen proactieve stappen om de bedrijfsvoering te verbeteren en zorgen ervoor dat het bedrijf voldoet aan de doelstellingen om geweldige resultaten te behalen.
Bovendien bevestigen relevante gegevens, ondanks het essentiële voor de ontwikkeling van kmo's, het gebrek aan initiatieven voor opleiding en ontwikkeling van de vaardigheden van werkgevers en werknemers, wat de ontwikkeling van werknemers (up/reskilling) en de organisatorische groei van kmo's belemmert. Binnen de OESO-landen nemen de werknemers van kmo's slechts 50% deel aan formele opleidingsactiviteiten in de mate dat werknemers in grotere bedrijven dat doen. Een van de belangrijkste redenen voor dit gebrek aan deelname aan opleiding zijn de relevante hoge kosten. Kmo's kunnen echter de ontwikkeling van intrapreneuriale vaardigheden en innovatie bevorderen door middel van in-company projecten. In dit kader zal het SEAL-project kmo's motiveren om opleidingsmogelijkheden strategisch te plannen om de ontwikkeling van de intrapreneuriale vaardigheden van hun werknemers te bevorderen door middel van een innovatief en interactief opleidingscurriculum en een opleiding.
Seal's belangrijkste doel is om innovatieve oplossingen te bieden aan kmo's en beroepsonderwijs en -opleiding organisaties / trainers voor het beoordelen en ontwikkelen van de intrapreneuriale vaardigheden en mindsets van werknemers.

Gevolg

Seal-project zal naar verwachting een aanzienlijk positief effect hebben op lokaal, regionaal en nationaal niveau door het stimuleren van:
- verbeterde vaardigheden en competenties van werknemers van kmo's, waardoor zij met succes intrapreneuriale mindsets in hun dagelijkse werk kunnen integreren;
- meer bewustzijn van de vele voordelen die kmo's kunnen behalen uit intrapreneurship;
- beter geschoold personeel en veerkrachtigere bedrijven;
- Verhoogde beschikbaarheid van gemakkelijk toegankelijke, hoogwaardige, gratis tools en methoden voor iedereen; -
meer bewustzijn van het belang van intrapreneuriale vaardigheden en mentaliteiten bij lokale, regionale en nationale overheden en beleidsmakers;
- het faciliteren van de activiteiten van de projectpartners en het bijdragen aan hun aantrekkelijkheid op de lokale, regionale en nationale onderwijs-/opleidingsmarkt;
- toegenomen publieke belangstelling voor het Erasmus + programma en andere Europese programma's;
- Verbetering van de kwaliteit van niet-formeel leren;
- opleidingsondersteuning voor de integratie van innovatieve leermethoden in de dagelijkse activiteiten;
- Nauwere interactie tussen praktijk, onderzoek en beleid op het gebied van de beroepsopleiding.

Get in Touch

We'd love to hear from you.