ΕΡΓΟ

Περιγραφή Έργου

Ο όρος Intrapreunership (επιχειρηματική νοοτροπία) εισήχθηκε αρχικά απο το Steve Jobs το 1985 και απο τότε κερδίζει ολοένα και περισσότερη σημασία καθώς η επιχειρηματική νοοτροπία αποτελεί ζητούμενο σε όλους τους οργανισμούς και τις εταιρίες, με στόχο το όραμα, την αντιμετώπιση προβλημάτων και των αλλαγών για μια καλύτερη εταιρική κουλτούρα.Το Intrapreunership μπορεί να προσδιορισθεί ως μια διαδικασία μέσω της οποίας, άτομα που έχουν επιχειρηματικά και πρωτοποριακά επαγγελματικά χαρακτηριστικά και τρόπο σκέψης, εργάζονται για άλλες εταιρίες και επιχειρηματίες.
Οι Intrapreuners (άτομα με επιχειρηματική νοοτροπία) δεν λειτουργούν σαν τους άλλους υπαλλήλους σε έναν συγκεκριμένο ρόλο αλλά συνεισφέρουν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο με επιχειρηματική κατεύθυνση. Είναι υπεύθυνοι για να εισάγουν νέες ιδέες, να εμπνέουν δημιουργικότητα , να καθοδηγούν και να εμπνέουν τους ανθρώπους γύρω τους. Παίρνουν έγκαιρα μέτρα για να βελτιώσουν τη λειτουργία της επιχείρησης και να εξασφαλίσουν οτι επιτυγχάνει τους στόχους της για τη παραγωγή ικανοποιητικών αποτελεσμάτων.
Πρόσφατα δεδομένα επιβεβαιώνουν την έλλειψη πρωτοβουλιών για την κατάρτιση και ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων των εργαζομένων που καθίσταται απαραίτητη για την ανάπτυξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο ΟΟΣΑ αναφέρει πως οι εργαζόμενοι μικρομεσαίων επιχειρήσεων συμμετέχουν σε επιμορφωτικές δραστηριότητες μόνο στο 50% των αντίστοιχων υπαλλήλων μεγαλύτερων εταιριών. Ένας απο τους βασικούς λόγους για την έλλειψη συμμετοχής σε τέτοιες δράσεις είναι το υψηλό κόστος τους. Παρόλα αυτά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να καλλιεργήσουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες και την πρωτοποριακή σκέψη μέσω ενδοεταιρικών έργων. Σε αυτό το πλαίσιο το έργο SEAL θέλει να κινητοποιήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προωθήσουν την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων στους υπαλλήλους τους μέσω πρωτοποριακών και αλληλοδραστικών μεθόδων και ενεργειών.
Το βασικό αντικείμενου του έργου SEAL είναι να παρέχει καινοτόμες λύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκπαιδευτικούς οργανισμούς και εκπαιδευτές ώστε να αποτιμούν και να αναπτύσσουν τα επιχειρηματικά προσόντα και την αντίστοιχη νοοτροπία στους υπαλλήλους τους.


Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα θέλαμε πολύ να σας ακούσουμε.